Sr. No.Name of Students
1Achari Anuradha J.
2Asha Varma
3Bangar Bhausaheb B.
4Bhusagare Anjali B.
5Chitamani Rameshwar D.
6Chivukula Sridharao H.
7Darade Laximikant P.
8Deshapande Snehal S.
9Dhanasure Santosh B.
10Dokhale Sonali A.
11Ghuge Santosh H.
12Gunale Sachin D.
13Jadhav Archana J.
14Joshi Gupteshwar D.
15Joshi Nishant A.
16Kale Kanhaiya K.
17Karemore Subhash M.
18Kendre Tanaji M.
19Misal Prashant P.
20Nawsagare Abhijeet S.
21Paratwar Pratik G..
22Rameshwar C Ankatwar
23Sharma Pritesh J.
24Shoeb Mohamad abdul A.
25Suroshe Amol B.
26Talkar Vaibhav M.
27Warhokar Archis R
28Bhaware Sheela S.
29Bulbule Megha P.
30Burande Anjali S.
31Dange Shobha K.
32Deshpande Nitin S.
33Deshpande Renuka V.
34Dhande Sagar S.
35Dhat Shubhangi S.
36Gaineni Shrinivas R.
37Kadam Ganesh M.
38Kamal Shariq
39Kulkarni Gajanan S.
40Magar Archana S.
41Mudhiraj Jyoti N.
42Nawade Abhijeet P.
43Tiwari Piyush S.
44Warbhuwan Nishikant
45Zanzad Kamlesh S.
46Helaskar Gajanan S.
47Jadhav Ganesh G.
48Shrdhar Rao CH